Home ดอนหวายก๊อปปี้บริการ ข่าวสาร/บทความ ผลงาน ดอนหวายก็อปปี้ Send File Contact Us


13 Font มาตรฐาน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ในหน่วยราชการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสาร ทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงาน ทำให้จำกัดสิทธิ์ต่างๆ ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใดๆ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
 
ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและ พร้อมแจกจ่าย ให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้าน ลิขสิทธิ์
 
ดังนั้นเพื่อให้เอกสารต่างๆ ของภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ ระบบใดระบบหนึ่งและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงเห็นควรให้หน่วยงานราชการปฏิบัติดังนี้
 
1. ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย
2. ให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และให้รายงาน ทก. เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

* TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold Italic
* TH Chamornman, TH Chamornman Italic, TH Chamornman Bold, TH Chamornman Bold Italic
* TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic
* TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic Bold Italic
* TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic
* TH Charm of AU , TH Charm of AU Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU Bold Italic
* TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic
* TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic
* TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic
* TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic
* TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic
* TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic
* TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic

 

 

วิธีการติดตั้ง font_SIPA แบบอัตโนมัติ

1. คลิกที่ดาวน์โหลด และ save เพื่อลงเก็บไว้ที่เครื่อง
จะได้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา คือ Sipa_Font_Installer.zip


 
2. แตกไฟล์ Sipa_Font_Installer.zip ออกมาโดยใช้โปรแกรม winzip หรือ winrar จะได้ไฟล์ชื่อ Sipa Font Installer.exe

3. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Sipa Font Installer.exe หน้าจอจะปรากฎ ดังนี้

คลิกต่อไป
 
4.หน้าจอจะแสดงสถานะที่เก็บไฟล์ฟอนต์

คลิกติดตั้ง 
 
5. หน้าจอจะทำการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ

คลิกเสร็จสิ้น
การติดตั้งฟอนต์เสร็จสมบูรณ์

หลังจากนั้นให้ Restart เครื่องหนึ่งครั้งก็สามารถใช้ฟอนต์ได้ตามปกติ
 
ส่งไฟล์งาน
กำหนดวันส่งงาน :
ชื่อ :
ไฟล์ :
ลักษณะการพิม :
จำนวน : ชุด
รายละเอียด :
เบอร์โทรกลับ :

 


Start On 05/10/2560

สามารถเยี่ยมชม เราได้ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ , เฟสบุ๊ค , บล็อค , Google , GoogleMap  เพราะทางเรา ไม่เคยหยุดพัฒนา 

http://www.donwaicopy.com

http://www.facebook.com/donwaicopy

http://donwaicopy.blogspot.com/

สามารถติดต่อเราได้ที่ 

บ้านเลขที่ 89/2 หมู่ 5  ต.บางกระทึก  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210

โทร : 0-3439-3377 , 0-85836-3536

FAX : 0-3439-3377

INBOX : http://m.me/donwaicopy

ID-Line : donwaicopy , a-donwaicopy