Home ดอนหวายก๊อปปี้บริการ ข่าวสาร/บทความ ผลงาน ดอนหวายก็อปปี้ Send File Contact Us


ประวัติศาลเจ้าแม่เซ่งเนี้ย (เพ็คเล่งตึ้ง)
 
 
ประวัติศาลเจ้าแม่เซ่งเนี้ย (เพ็คเล่งตึ้ง)
 
            ศาลเจ้าแม่เซ่งเนี้ย ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 80 ปีก่อน โดยบรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเล ที่อพยพมาจากทางมณฑลตอนใต้ของประเทศจีน เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในรัชสมัยรัชกาลที่ 6
 
            “เจ้าแม่เซ่งเนี้ย” เป็นปางหนึ่งของเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนตอนใต้ให้ความเคารพนับถือมาก จนได้รับการขนานนามว่า “เจ้าแม่ทะเลใต้” ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ทางด้านปกปักรักษาการเดินทางทางน้ำและท้องทะเล และด้านโชคลาภค้าขาย โดยคำว่า “เนี้ย” ในภาษาจีนแปลว่า “แม่” สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษชาวจีนที่อพยพมาทางเรือจากทางตอนใต้ของประเทศจีนในสมัยโบราณจะต้องรอนแรมฝ่าภยันตรายทั้งพายุ คลื่นลมและโรคร้ายมาเป็นเวลาแรมเดือนกว่าจะถึงแผ่นดินสยาม ในขณะเดินทางคาดว่าคงจะมีการบนบานศาลกล่าวให้องค์ “เจ้าแม่เซ่งเนี้ย” ได้โปรดคุ้มครองให้ตนเองและครอบครัว รวมทั้งคณะเดินทางให้ประสบกับความปลอดภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายในท้องทะเลให้มีชีวิตมาถึงแผ่นดินสยามเพื่อมาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ครั้นเมื่อเรือเดินทางอย่างปลอดภัยเข้าเขตราชอาณาจักสยาม ก็แล่นเข้ามาถึงปากอ่าวแม่น้ำท่าจีน ผ่านตามลำน้ำขึ้นมาตามลำดับ บรรพบุรุษก็ได้เลือกเอาชัยภูมิที่เป็นคุ้งน้ำในลักษณะท้องพญามังกรซึ่งเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง เป็นที่พำนักอาศัยและก่อสร้างชุมชนขึ้น แต่ก็ยังได้คำนึงถึงพระคุณขององค์ “เจ้าแม่เซ่งเนี้ย” ที่ปกปักรักษาพวกตนมาจนอยู่รอดปลอดภัยจากการเดินทางแรมเดือนในท้องทะเล จึงรวมตัวกันสร้างศาลเจ้าไม้เล็กๆ ตามกำลังศรัทธาที่มีในขณะนั้น โดยหันหน้าลงสู่แม่น้ำท่าจีน เพื่อสักการะและเป็นที่ประดิษฐานองค์ “เจ้าแม่เซ่งเนี้ย” เทพเจ้าแห่งท้องทะเล และโชคลาภ ตามที่ตนและคณะเดินทางได้บนบานศาลกล่าวไว้ขณะเดินทาง โดยตั้งชื่อศาลว่า ศาลเจ้าแม่เซ่งเนี้ย (เพ็คเล่งตึ๊ง) ซึ่งคำว่า “เพ็คเล่งตึ๊ง”แปลความหมายว่า “ศาลเจ้าพญามังกรหยก” ตามชัยภูมิที่ตั้งศาลแห่งนี้
[ กลับหน้าหลัก

 


Start On 05/10/2560

สามารถเยี่ยมชม เราได้ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ , เฟสบุ๊ค , บล็อค , Google , GoogleMap  เพราะทางเรา ไม่เคยหยุดพัฒนา 

http://www.donwaicopy.com

http://www.facebook.com/donwaicopy

http://donwaicopy.blogspot.com/

สามารถติดต่อเราได้ที่ 

บ้านเลขที่ 89/2 หมู่ 5  ต.บางกระทึก  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210

โทร : 0-3439-3377 , 0-85836-3536

FAX : 0-3439-3377

INBOX : http://m.me/donwaicopy

ID-Line : donwaicopy , a-donwaicopy