Home ดอนหวายก๊อปปี้บริการ ข่าวสาร/บทความ ผลงาน ดอนหวายก็อปปี้ Send File Contact Us


เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2558
อาจารย์ 
อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ แห่ง มหามงคล.คอม มาเยี่ยมชมร้าน Donwaicopy ให้เกียติมาดูงาน พร้อมของฝาก ซึ่งเป็นร้านเล็กๆๆ ไม่ใหญ่มาก ขอบคุณครับ.....
( แต่ มีนัยแอบแฝง ให้ 
Web Programmer เขียนงานต่อเติมแก้ไข เว็บ http://www.mahamongkol.com เพราะ เว็บไซต์ ไม่เคยหยุดนิ่ง... )

( ของฝากจาก อ.อรุญวิชญ์ )

 

( ชัดๆๆ กับของฝาก )